Ako byť plnohodnotným občanom – zaujímavý seminár v Bruseli

Posted by on Nov 8, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

5. decembra sa v Bruseli uskutoční seminár o Klientom riadenej podpore – Self-directed support.
Jedná sa o systém financovania podporných služieb pre osoby so znevýhodním, aby mohli naplno dosiahnuť svoje občianske práva. Organizátormi seminára sú EASPD a Service Fundation for People with an Intellectual Disability.

Viac informácii nájdete na stránke EASPD tu:

Prihlásiť sa môžete do 28. novembra. Seminár je bez poplatku.

EASPDnovember