Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Posted by on Jún 22, 2016 in AKTUALITY, PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE | No Comments

 

Občianske združenie TENENET realizovalo posledné dva roky projekt s názvom Chudoba a zamestnanie. Poslaním tohto projektu bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a metód. Konkrétne sa zameriaval na sociálnopracovné a kariérne poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v okresoch Pezinok a Senec.

Záverečnú správu o projekte si môžete prečítať tu:TENENET záverečné informácie o projekte

 

Projekt „Chudoba a zamestnanie“ bol realizovaný TENENET o.z. z finančnej dotácie programu Erasmus+ prostredníctvom IUVENTA.