Z periférií do centra diania

Posted by on Okt 6, 2014 in PODPOROVANÉ BÝVANIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Britský denník The Telegrahp prišiel s článkom, v ktorom bývalý minister zdravotníctva Paul Burstow kritizuje doterajší spôsob starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne znevýhodnených. Podľa jeho slov štát umelo vytvára pomyselné „ostrovy nešťastia“- rezidenčné domovy, v ktorých sú ľudia vylúčení z bežného diania v komunite. „V starom modely sú domovy sociálnych služieb inštitúcie, kde sa veci robia skôr vám a nie pre vás.“ Preto by sa vývoj mal uberať novým smerom, viac splynúť s komunitou a dať ľuďom odkázaným na pomoc možnosť vybrať si kde a ako chcú prežiť svoj život. Burstow tvrdí, že nové plánované rezidenčné služby pre tieto skupiny ľudí by sa mali včleniť do mestských centier, do blízkosti nákupných stredísk, dokonca by mali mať miesto v študentských kampusoch a malo by sa s nimi počítať aj pri výstavbe nových obytných zón. Predpokladom je, že vďaka takýmto opatreniam budúce generácie seniorov už nebudú žiť vylúčene, ale viac ako bežná populácia s prístupom ku všetkým možnostiam, ktoré  život v komunite so sebou prináša.

Celý článok tu