Hlavným poslaním Platformy ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov je sieťovať nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe zo Slovenska ale aj zahraničia.Uvedomujeme si veľkú potrebu otvárať diskusiu, informovať, sledovať zmeny v sociálnej oblasti. Hovoriť o možnostiach, rizikách, potrebách, ale aj motivovať.

  • zbierať a rozširovať informácie a dôležité dokumenty na svojej webovej stránke
  • informovať o zaujímavých udalostiach, akciách
  • sledovať aktuálne dianie na Slovensku a EÚ a zaujímať k nemu stanoviská a podávať návrhy

Takouto formou chce byť Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov aktívna pri zmenách v systéme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v súlade s medzinárodnými záväzkami SR a vládou schválenou Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR.