Pri zrode spoločnej platformy, ktorá bude mať za cieľ podporu komunitných služieb, stálo niekoľko organizácií – CEDA FA STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérovosti, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR). Od júna 2013 Platformu podporili ďalší:

Barbora Burajová
Miroslav Cangár
Zuzana Čerešňová
Radovan Ďurana
Soňa Holúbková
Danica Končeková
Elena Kopcová
Pavol Korček
Tatiana Králiková
Slavomír Krupa
Mária Machajdíková
Vladislav Matej
Maroš Matiaško
Iveta Mišová
Mária Nádaždyová
Denisa Nincová
Šteffi Nováková
Martina Petijová
Jan Pfeiffer
Mária Piačková
Lea Rollová
Mária Samová
Anna Šmehilová
Hana Štetinová
Jozef Vetor
Helena Woleková

CEDA FA STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérovosti
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR)
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
M.E.S.A. 10
Agentúra podporných služieb, n.o.
Nadácia Krajina harmónie

TENENET o.z
WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa)
CPKS – Centrum podpory komunitných služieb
SPOSA – Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Občianske združenie DLAŇ