Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBYZ Domova domov vznikla ako priestor pre pomoc a podporu všetkým, ktorí sa stotožnili so zámerom komunitných služieb a chcú ho na Slovensku realizovať a podporovať. Platforma je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a profesií, pretože chceme meniť pohľad širokej verejnosti na ľudí, ktorí sú v niečom iní a výnimoční. Platforma zverejnila v júni 2013 svoje Vyhlásenie, ktoré podporilo 25 fyzických osôb a sedem inšitúcií a je otvorená ďalším, ktorí sa vedia stotožniť s ním stotožniť.

 

VYHLÁSENIE Platformy, jún 2013

PODPOROVATELIA Platformy

POSLANIE Platformy