Vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Posted by on Apr 11, 2014 in AKTUALITY, SVOJPRÁVNOSŤ | No Comments

“Toto vyhlásenie sme napísali pre kandidátov do Európskeho parlamentu.
Chceme aby kandidáti vedeli o situácii ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.
Chceme aby kandidáti vedeli, čo majú zmeniť, keď sa dostanú do Európskeho parlamentu.
V tomto dokumente požadujeme rovnaké práva a rovnaké príležitosti pre všetkých.”

… píše Inclusion Europe vo svojom vyhlásení k voľbám do Európskeho parlamentu. Európski občania s mentálnym postihnutím a ich rodiny požadujú rovnaké práva a rovnaké príležitosti.

Celé vyhlásenie si môžete prečítať tu:

Viac informácií nájdete na ich stránkach tu: