Správa ombudsmanky o bezbariérovosti úradov

Posted by on Sep 17, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2015 bol aj prieskum bezbariérového prístupu do budov orgánov verejnej správy a pohyb ľudí so zdravotným postihnutím v nich. Tento rok sa zamerali konkrétne na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem zabezpečenia bezbariérového prístupu pre telesne postihnutých občanov zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv zisťovali ako ústretové sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny aj pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby.

Úrady bez bariér sú základom pre rovnaký prístup občanov so zdravotným postihnutím k službám štátnej správy. Preto pracovníci Kancelárie verejného ochrancu práv osobnými návštevami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zisťovali, či a akým spôsobom majú jednotlivé úrady práce zabezpečený bezbariérový prístup pre telesne a zmyslovo postihnutých občanov.

Správa z ich prieskumu bola zverejnená v septembri 2015