Pracujú ako my06

Cieľom podporovaného zamestnávania je podporovať klientov, aby si našli prácu a udržali si miesto na otvorenom trhu práce za rovnakých platových podmienok. Je určené pre osoby znevýhodnené na trhu práce (napr. ľuďom s telesným,  duševným alebo zmyslovým postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaným), ktoré pre získanie a udržanie pracovného miesta potrebujú dlhodobú podporu priamo na pracovisku. Podporované zamestnávanie pomáha týmto ľuďom nájsť skutočnú šancu zamestnať sa podľa svojich predstáv vďaka integrovanej a vhodnej pomoci a prináša zdravotne postihnutým príležitosť stať sa aktívnym členom spoločnosti. Podpora je poskytovaná podľa individuálnych schopností a potrieb konkrétneho človeka. (Slovenská únia podporovaného zamestnávania)

www.supz.sk  Slovenská únia podporovaného zamestnávania sa od roku 2004 snaží zastrešovať a obhajovať záujmy organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa venujú podporovanému zamestnávaniu