Bývajú ako my03

Veríme, že Podporované bývanie lepšou alternatívou k inštitucionálnej staroslivosti. Poskytuje ľuďom so zdravotným postihnutím možnosť žiť bežným spôsobom života tak, ako ostatní ľudia. Ľudia, ktorí žijú v podporovanom bývaní majú možnosť rozvíjať a záskavať nové zručnosti potrebné pre samostatný život. Sociálny pracovníci im poskytujú poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov i špecializované poradenstvo.

Tento typ služby má na Slovensku aj oporu v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – Zariadenie podporovaného bývania (predtým chránené bývanie), kde je bližšie popísané, čo všetko podpora v takomto type bývania znamená.

 

VIAC PUBLIKÁCIÍ