05

 

Žijú ako my

Deinštitucionalizácia je proces prechodu (transformácie) z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorý zabezpečuje jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu. V rámci viacerých spojených procesov predpokladá úplne zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych služieb starostlivosti a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej  siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov daného územného spoločenstva. Nejde len o zmenu formy bývania, ale hlavne o zmenu prístupu k občanom so zdravotným postihnutím, deťom v náhradnej starostlivosti a seniorom.

 

VIAC INFORMÁCIÍ a PUBLIKÁCIÍ

ZAUJÍMAVÉ VIDEÁ ZO SVETA 

VIAC UDALOSTÍ