Pozvánka na seminár o metóde “Plánovanie zamerané na človeka”

Posted by on Apr 1, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  vás pozýva na informačný seminár o metóde „Plánovanie zamerané na človeka“ s lektorkou z Veľkej Británie Julie Lunt. Stretnutie sa uskutoční 9. 4. 2014  od 9:00 do 15:00 v seminárnych priestoroch na Cukrovej 4 v Bratislave, v budove Cirkvi bratskej.

Cieľom seminára je priblížiť, čo sa naučili pre svoju prax vybraní pracovníci, ktorí absovovali dlhodobý  vzdelávací kurz  „Na človeka zamerané plánovanie“, ktorý v týchto dňoch ukončili. Považujeme ich za potencionálnych lídrov tejto  metodiky.

Tento kurz bol organizovaný cez projekt “New Paths to Inclusion Network” v 14 – tich krajinách Európy a sme radi, že sa medzi ne zaradilo aj Slovensko.

Ak sa chcete o tejto metóde dozvedieť viac a prispieť k využívaniu tejto novej metodiky na Slovensku, ste vítaní. Môžete si osobne vytvoriť obraz a prehľad o tejto novej metóde kontaktom so skúsenou odborníčkou na priamu prácu s klientom a lektorkou Julie Lunt. Lektorka predstaví nové nástroje aj v kontexte ich využitia  pri prechode z inštitučných sociálnych služieb na služby poskytované v komunite.

Seminár bude tlmočený do slovenčiny, za účasť sa neplatí žiaden poplatok. Cestovné sa neuhrádza nakoľko táto aktivita nebola plánovaná v projekte, ale vznikla ako spontánna,  dobrovoľná iniciatíva britskej lektorky, ktorá chce takto podporiť  etablovanie novej metódy na Slovensku.

 

Prihlásiť sa môžete na adrese radaba@rpsp.sk.

Viac informácií o metóde a uskutočnenom vzdelávacom kurze nájdete tu: Plánovanie zamerané na človeka – informácia