Pozvánka na konferenciu o podporovanom zamestnávaní

Nezisková organizácia EPIC a Slovenská únia podporovaného zamestnávania si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu 15 rokov podporovaného zamestnávania na Slovensku: Čo ďalej?  spojenú s výročným zasadnutím Valnej hromady Slovenskej únie podporovaného zamestnávania.

Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava
Dátum: 3. – 4. marca 2014

 

Svoju účasť prosím potvrďte emailom nasledovne:

PROGRAM KONFERENCIE:

8.30 – 9.00 Registrácia
9.00 – 9.15 Otvorenie konferencie

Keith Martin (Nezisková organizácia EPIC)
Viera Záhorcová (Slovenská únia podporovaného zamestnávania)

Moderátor konferencie: Lucia Faltinová

9.15 – 10.45 Chránené dielne verzus podporované zamestnávanie

Viera Záhorcová (Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava)
Podporované zamestnávanie – príležitosť pre sociálnu inklúziu

Elena Kopcová (Tenenet)
O akej veľkej skupine ľudí hovoríme?

Darina Odrušová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)
Nástroje, financovanie, udržateľnosť

Anna Šmehilová (Effeta)
Sluchovo postihnutí občania a otvorený trh práce – výsledky výskumu

10.45 -11.15 Prestávka

11.15 -12.45 Podporované zamestnávanie: Modely financovania v SR, ČR a Austrálii

Keith Martin (EPIC employment service inc, Brisbane)
História podporovaného zamestnávania vo svete a národný program “Disability Employment Service” – inšpirácia pre ďalšie krajiny

Mária Filipová (Mesto Banská Bystrica)
Agentúry podporovaného zamestnávania na Slovensku v rokoch 2000 – 2004

Pavla Baxová (Česká únia podporovaného zamestnávania) TBC
Programy podporovaného zamestnávania v ČR

12.45 – 14.00 Obed

14.00 -16.00 Ďalšie možnosti pre zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí s postihnutím

Jana Badáňová (Chránená dielňa Prvosienka)
Možnosti APZ pri podpore tvorby nových pracovných miest pre APZ

Stefi Nováková (Dom Svitania)
Spolupráca CHD a RS s otvoreným trhom práce – možnosti pre podporované zamestnávanie

Slávka Mareková
APZ a sociálne inovácie v praxi

Tatiana Švrčková (Slovak Telekom)
Program “Rozumieme nepočujúcim”

Daniel Kojnok (Centrum zamestnanosti)
Priležitostná práca –aktívny nástroj pre podporu zamestnanosti ľudí s postihnutím

Zuzana Polačková (Nezisková organizácia EPIC)
Supported Wage System – nástroj pre zamestnávanie ľudí s postihnutím na otvorenom trhu práce

16.00 – 16.30 Ukončenie a čaša vína

 

8.30 – 9.00 Registrácia

9.00 – 9.15 Otvorenie konferencie

Keith Martin (Nezisková organizácia EPIC)

Viera Záhorcová (Slovenská únia podporovaného zamestnávania)

 

Moderátor konferencie: Lucia Faltinová

9.15 – 10.45 Chránené dielne verzus podporované zamestnávanie

 

Viera Záhorcová (Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava)

Podporované zamestnávanie – príležitosť pre sociálnu inklúziu

 

Elena Kopcová (Tenenet)

O akej veľkej skupine ľudí hovoríme?

 

Darina Odrušová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Nástroje, financovanie, udržateľnosť

 

Anna Šmehilová (Efetta)

Sluchovo postihnutí občania a otvorený trh práce – výsledky výskumu

 

10.45 -11.15 Prestávka

11.15 -12.45

Podporované zamestnávanie: Modely financovania v SR, ČR a Austrálii

 

Keith Martin (EPIC employment service inc, Brisbane)

História podporovaného zamestnávania vo svete a národný program  “Disability Employment Service”  – inšpirácia pre ďalšie krajiny

 

Mária Filipová (Mesto Banská Bystrica)

Agentúry podporovaného zamestnávania na Slovensku v rokoch 2000 – 2004

·

Pavla Baxová (Česká únia podporovaného zamestnávania) TBC

Programy podporovaného zamestnávania v ČR

 

12.45 – 14.00 Obed

 

14.00 -16.00 Ďalšie možnosti pre zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí

s postihnutím

 

Jana Badáňová (Chránená dielňa Prvosienka)

Možnosti APZ pri podpore tvorby nových pracovných miest pre APZ

 

Stefi Nováková (Dom Svitania)

Spolupráca CHD a RS s otvoreným trhom práce – možnosti pre podporované zamestnávanie

 

Slávka Mareková

APZ a sociálne inovácie v praxi

 

Tatiana Švrčková (Slovak Telekom)

Program “Rozumieme nepočujúcim”

 

Daniel Kojnok (Centrum zamestnanosti)

Priležitostná práca –aktívny nástroj pre podporu zamestnanosti ľudí s postihnutím

 

Zuzana Polačková (Nezisková organizácia EPIC)

Supported Wage System – nástroj pre zamestnávanie ľudí s postihnutím na otvorenom trhu práce

 

16.00 – 16.30 Ukončenie a čaša vína