Podporované bývanie (Supported Living – Making the Move)
Štúdia The National Development Team for Inclusion má pomôcť pri plánovaní a riadení bývania a podporných služieb pre osoby s mentálnym postihnutím. Vysvetľuje rozdiel medzi podporovaným bývaním a rezidenčnou starostlivosťou. Popisuje rôzne typy bývania a podpory, ktoré by mali byť k dispozícii pre ľudí, a ako ich zaviesť. http://www.ndti.org.uk/publications/ndti-publications/supported-living-making-the-move/

Ľahkočitateľný text o podporovanom bývaníNa stránkach občianskeho združenia Dlaň v Lučenci nájdete Zmluvu o poskytovaní služieb v Zariadení podporovaného bývania, Zákony týkajúce sa podporvaného bývania a tiež Domáci poriadok pre ZPB. A to všetko v ľahkočitateľnej verzii.