Petícia na podporu projektu DSS Slatinka

Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“ má zaručiť klientom domova napĺňanie ich základných ľudských práv a práv definovaných v Dohovore o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Stane sa tak poskytovaním sociálnych služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec, kde bude pre nich zabezpečený prístup ku všetkým verejným službám a zdrojom.

Banskobystrický samosprávny kraj v roku 2013 podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2,345.557,57 Eur. zo štrukturálnych fondov Európskej únie na realizáciu predmetného projektu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2013 žiadosť schválilo. Nové vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja však do dnešného dňa nespravilo potrebné kroky k tomu, aby bola podpísaná zmluva o realizácii tohto projektu. Hrozí, že z dôvodu nečinnosti úradu BBSK sa plánované aktivity projektu nestihnú z časových dôvodov uskutočniť.

Chceli by sme vás informovať o aktivite rodičov klientov DSS Slatinka, ktorí spísali petíciu a od začiatku októbra začali fyzicky zbierať podpisy, aby žiadali župana o pristúpenie k zmluve.

Petíciu môžete podporiť elektronicky tu

Reportáž o pozastavenom procese DI v Banskobystrickom kraji odvysielali na RTVS,  7.10.2014 v hlavných večerných správach. Reportáž nájdete v bloku relácie: “Župa môže prísť o eurofondy”