Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Posted by on Dec 21, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, ktorých dennodenná realita sa nemení.

Prinášame program a prezentácie účastníkov:

Aký progres sme zaznamenali v porozumení cieľov DI – Ines Bulic, ENIL

Prečo je DI nevyhnutný proces – Milan Šveřepa, Inclusion Europe

Odporúčania EK pre Slovensko – Martin Orth, DG Employment, Európska Komisia

Zhodnotenie Stratégie DI 2011-2015 a predstavenie nového Akčného plánu – Peter Szabo, MPSVR

 

Čo máme a čo nám chýba – zhodnotenie súčasnej situácie z hľadiska:

1. Legislatívy a systémovej podpory transformácie systému sociálnych služieb (naša legislatíva, CRPD a ich odporúčania)

2. Nastavenia spoločnosti a stakeholderov

  • Akú životnú cestu mi pripravila spoločnosťRoman Vrábel, DSS Slatinka (z časti je jeho prezentácia súčasťou knihy Monitoring bariérovosti)

3. EŠIF ako podporný mechanizmus DI v rokoch 2017 – 2022

 

Najdôležitejšie postrehy z diskusie, ktoré môžu pomôcť veci pohnúť dopredu sme zhrnuli do niekoľkých bodov, ktoré chceme sledovať v budúcom roku.