Odvaha na nové sociálne služby

Posted by on Jún 13, 2013 in PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Thumbnail Koncom júna 2013 vydal INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz publikáciu Odvaha na nové služby. Autormi sú Soňa Holúbková, Radovan Ďurana prispel dvomi kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu Monitoring štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti, v ktorej je analyzovaná ekonomická hodnota minutých zdrojov v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti.

Odvaha na nové sociálne služby predstavuje alternatívny pohľad na poskytovanie sociálnych služieb oproti súčasnej štátom financovanej schéme podpory inštitucionálnej starostlivosti. Publikácia popisuje príčiny a dôvody, prečo starostlivosť poskytovaná v rámci prirodzených komunít je nielen hodnotnejšia z pohľadu prijímateľov týchto  služieb, ale v konečnom dôsledku aj lacnejšia pre daňového poplatníka.

INESS_Odvaha_na_nove_sluzby

INESS_Monitoring_fondov