Náš príbeh – krátky film o DI

Posted by on Dec 22, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Občianske združenie TENENET v rámci svojho projektu Náš príbeh chcelo predstaviť individuálne životné príbehy 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS Slatinka, Lučenec.

Krátkym filmovým spracovaním formou 3 mini-dokumentárnych filmov a ich medializáciou vo verejno-právnej televízii (dúfame v záujem aj komerčných TV) chceme ukázať verejnosti a aj samotným 3 ZSS z BSK (zapojených do procesu DI, s ktorými spolupracujeme v iných našich sociálnych projektoch a poznáme personál aj klientov osobne) a ich zdravotne postihnutým klientom, že aj so zdravotným znevýhodnením sa dá v dnešnej slovenskej spoločnosti žiť kvalitný a plnohodnotný život, ktorému môže proces de-inštitucionalizácie napomôcť. Našim zámerom je nielen búrať predsudky voči zdravotne postihnutým ľuďom, ale aj motivovať tých, čo sa to týka k aktívnej účasti na zmene svojho života k lepšiemu.

Film si môžete pozrieť tu: