Materiály z konferencie EASPD

Posted by on Jún 27, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia SocioFóra a 8. fórum EASPD – európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Tématicky bola konferencia rozdelená do troch blokov

1. Inkluzívny trh práce z pohľadu ľudí so zdravotním postihnutím

2. Komunitné služby – príklady dobrej praxe

3. Financovanie sociálnych služieb – návrh SocioFóra.

 

Viac informácií a materiály nájdete na stránke SocioFóra.