Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. Dostali šancu. Aj zdanlivo beznádejné prípady odrazu preukazujú nečakanú životaschopnosť a rozhodnosť. Vďaka Denise a jej ľuďom…“

Alan Hyža, fotograf a autor výstavy

Klienti DSS Slatinka z Lučenca prešli zmenou, ktorá sa odborne nazýva “Transformácia zariadení sociálnych služieb s cieľom pracovnej a sociálnej integrácie ich obyvateľov”. Neoficálne povedané: prešli z izolácie v kaštieli do slobodného života, zažívajú veci, ktoré sú pre nás bežné a samozrejmé ale pre nich sú úžasné a jedinečné. Ísť len tak von, chodiť do práce, mať plnohodnotný vzťah, rozhodovať o sebe. Prežívajú svoje jednoduché šťastie. To, čo sa podarilo v Slatinke, inšpirovalo fotografa Alana Hyžu k vytvoreniu nádherných fotografií, ktoré zachytávajú krásu jednoduchého šťastia. Sú dôkazom, že podobná zmena má svoj význam všade tam, kde ľudia stále žijú za múrom a oknami s mrežami.

Alan Hyža pracoval pre denníky a týždenníky na Slovensku. Realizoval dlhodobé cykly – Sovietsky zväz po páde komunizmu, Krajiny Východného bloku, Slovenskí saleziáni vo svete, Ľudia a ich svety. V súčasnosti pracuje na téme o Rómoch a spolu s Luciou Laczkó na cykle príbehov o postihnutých a sociálne slabých rodinách. Je držiteľom desiatich cien Czech Press Photo a Fotograf roka 2009 na Slovensku.

Primátorka mesta Lučenec, pani Alexandra Pivková, prevzala záštitu nad vernisážou výstavy fotografií, ktorá sa symbolicky uskutočnila 25 rokov po získaní slobody a zásadnej zmeny v našich životoch, 18. novembra 2014, o 17.00 v Dome Matice slovenskej v Lučenci na Rázusovej ulici č. 33. Dvadsaťpäť rokov po tomto významnom dni máme príležitosť priblížiť si akou zásadnou zmenou prešli klienti DSS na ceste k svojej vlastnej slobode a ako túto zmenu a všetko čo prináša prežívajú v každodennom živote.

Návštevníci si budú môcť prezrieť výstavu do 3. decembra 2014.

Realizáciu výstavy umožnili a podporili:

klienti a zamestnanci z DSS Slatinka, Denisa Nincová, Alan Hyža, Daniela Meressa Rusnoková, Alexandra Pivková, mesto Lučenec, občianske združenie Dlaň, Dom Matice Slovenskej v Lučenci, Open society Institute – Mental Health Initiative, Platforma za komunitné služby – Z Domova domov a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Slatinka-vystava5