Publikácia o modelovej politike pre inkluzívne IKT vo vzdelávaní osôb so zdravotným postihnutím – správu pripravila European Agency for Special Needs and Inclusive Education v spolupráci s UNESCO and G3ict – v angličitne