Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Posted by on Mar 28, 2014 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu autorov M. Cangár – L. Cangárová – D. Nincová – Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad” za finančnej podpory Nórsko-slovenskej spolupráce Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

B_90x30mm.indd

 

 

 

 

Elektronická verzia knihy Else a Ema na stiahnutie.

Else_a_Ema_obalka