Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí je jedna z aktivít, ktorá má pomocť zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím.

Deň otvorených dverí sa usktutoční 7. novembra 2013 popoludní od 15.00 – 18.00, na Hanulovej ulici č.3 v Bratislave. Ak sa chcete prísť pozrieť, hostitelia ocenia, ak svoju návštevu ohlásite (Lucia Takáčová 0908 958 502)

DODZPMP

Deň otvorených dverí sa deje v rámci projektu Aj my chceme žiť samostatne, ktorý ZPMP v SR realizuje  s podporu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Prostredníctvom projektu zabezpečujú nevyhnutnú asistenčnú službu pre klientov s mentálnym postihnutím, ktorí bývajú v trojizbovom byte, starajú sa o chod domácnosti a aktívne trávia svoj voľný čas. Zabezpečuje školenia pre bytových asistentov.