• Organizácia Open Society Foundation – Mental Health Initiative počas leta uviedla krátky dokument týkajúci sa procesu DI v Chorvátsku. Dokument obsahuje titulky v angličtine. Viac informácií o procese DI v Chorvátsku nájdete na stránke Association for Promoting Inclusion
  • Z inštitúcie von do sveta- praktický príklad procesu DI v Chorvátsku
  • “Forgotten Europeans” – Zabudnutí Európania je názov krátkeho dokumentárneho videa, ktorým Úrad pre ľudské práva Organizácie Spojených národov a UNICEF  poukazujú na realitu postkomunistických krajín Európy, kde dnes ešte stále prevláda inštitucionálny typ starostlivosti o deti a dospelých so zdravotným znevýhodnením.