Deinštitucionalizácia v Chorvátsku

Organizácia Open Society Foundation – Mental Health Initiative dlhodobo podporuje aktivity v krajinách strednej a východnej Európy  zamerané na inklúziu osôb so zdravotným postihnutím.

V Záhrebe už 17 rokov podporujú Association for Promoting Inclusion http://inkluzija.hr/eng/about-api/. Táto organizácia sa hlavne venuje podporovanému bývaniu a práci so sebaobhajcami. V posledných 2 rokoch svoje skúsenosti s novými komunitnými službami poskytuje aj chorvátskemu ministerstvu pri príprave zariadení na DI.

Počas leta OSF- MHI vydalo krátku informáciu o procese DI v Chorvátsku a tiež filmový dokument.