Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Atmosféra s Downovým syndrómom, na koľko % dokonalá?

Posted by on Jan 26, 2015 in VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Inšpiratívny článok, v ktorom mama, dnes 4-ročnej, dcérky Manon s Downovým syndrómom popisuje prijatie svojho výnimočného rodičovstva ukazuje akú meniacu silu v seba má ľudský postoj. Celý článok 

Včasná intervencia v živote detí so znevýhodnením je príležitosť pre lepšiu budúcnosť

Posted by on Dec 5, 2014 in VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Nadácia otvorenej spoločnosti prišla s videom, ktoré jednoduchou a jasnou formou vysvetľuje význam podpory dieťaťa so znevýhodnením  v prvých troch rokoch života. V centre pozornosti sa nachádza spolu so svojou rodinou, ktorá tvorí základné a najprirodzenejšie prostredie pre učenie a napredovanie vo vývine. Z pohľadu ekonomickej efektívnosti sa investícia v ranom detstve neskôr pozitívne premieta do znížených […]

Týždeň včasnej starostlivosti v Čechách

Týždeň včasnej starostlivosti v Čechách

Posted by on Nov 15, 2013 in AKTUALITY, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Společnost pro ranou péči je nezisková organizácia, ktorá poskytuje pomoc rodinám s deťmi so zrakovým a kombinovaným postihnutím v Čechách. od 25. novembra do 1.12 pripravujú TÝDEN RANÉ PÉČE ako celonárodnú kampaň. Touto kampaňou chcú zdôrazniť dôležitosť rodiny a prirodzeného prostredia pre dieťa s postihnutím. Chcú hovoriť o tom, že existujú služby, ktoré pomôžu rodičom […]

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Chceli by sme upozorniť na článok Lenky Juríčekovej zo SME. Upozorňuje v ňom na problém integrácie detí so zdravotným postihnutím do preškolských zariadení. http://www.sme.sk/c/6963249/deti-s-postihnutim-neberu-do-skolok-aj-ked-im-to-pomaha-urady-radia-izolaciu.html  

Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra

Medzinárodný deň prevencie porúch fetálneho alkoholového spektra

Posted by on Sep 3, 2013 in UDALOSTI, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Prvýkrát bol tento deň pripomínaný 9.9.1999. V rôznych krajinách, mestách, provinciách i dedinách sveta sa v tento deň dejú rôzne akcie. Niekde dokonca zvonia zvony o 9 hodine 9 minúte. Tento deň bol vyberaný cielene a s jasným zámerom: aby sa ženy počas deviatich mesiacov zdržali  pitia akéhokoľvek množstva alkoholu.  A aby im spoločnosť (laická i odborná) na to vytvárala podmienky a podporovala ich […]

Pozvánka na konferenciu o včasnej diagnostike

Pozvánka na konferenciu o včasnej diagnostike

Posted by on Aug 30, 2013 in UDALOSTI, VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

V piatok 6. septembra 2013 sa  uskutoční medzinárodná vedecko-odborná konferencia o včasnej intervencii “Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii”, ktorá sa koná ako súčasť rovnomenného projektu ECI 2.0. Konferencia sa uskutoční v čase 09:00 – 16:00 hod. v priestoroch Domu Quo Vadis v Bratislave. Hlavnou témou príspevkov aj workshopov bude spolupráca s rodičmi na […]