Spôsobilosť na právne úkony – príručka

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom nadácia SOCIA pripravila praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady […]

Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.

NECHCEM ALE MUSÍM

NECHCEM ALE MUSÍM

Posted by on Jún 19, 2014 in AKTUALITY, SVOJPRÁVNOSŤ, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

CHCEME PODPORIŤ REŠTART KAMPANE: NECHCEM ALE MUSÍM.   Deň krivých zrkadiel je jedinečné podujatie, ktoré sa koná vždy 12. júna.  Jeho motto znie: Sme iní, no nie horší. Dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás! Pohľad do krivého zrkadla nás mnohokrát zabaví. Vidíme sa v ňom pokrútení, väčší či menší, širokí či úzki, no […]

Vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Posted by on Apr 11, 2014 in AKTUALITY, SVOJPRÁVNOSŤ | No Comments

“Toto vyhlásenie sme napísali pre kandidátov do Európskeho parlamentu. Chceme aby kandidáti vedeli o situácii ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Chceme aby kandidáti vedeli, čo majú zmeniť, keď sa dostanú do Európskeho parlamentu. V tomto dokumente požadujeme rovnaké práva a rovnaké príležitosti pre všetkých.” … píše Inclusion Europe vo svojom vyhlásení k voľbám […]

Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Posted by on Nov 25, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva na odborný seminár: Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie Termín: 28. november 2013 Miesto konania:  Hotel SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava Seminár Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie je súčasťou projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Cieľom tohto projektu je zvýšenie zapojenia mimovládnych […]

Ako byť plnohodnotným občanom – zaujímavý seminár v Bruseli

Ako byť plnohodnotným občanom – zaujímavý seminár v Bruseli

Posted by on Nov 8, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

5. decembra sa v Bruseli uskutoční seminár o Klientom riadenej podpore – Self-directed support. Jedná sa o systém financovania podporných služieb pre osoby so znevýhodním, aby mohli naplno dosiahnuť svoje občianske práva. Organizátormi seminára sú EASPD a Service Fundation for People with an Intellectual Disability. Viac informácii nájdete na stránke EASPD tu: Prihlásiť sa môžete […]