Plán účasti a skúsenosti

Posted by on Feb 5, 2016 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE | No Comments

Koncom roka 2015 nadácia SOCIA so spolupracovníkmi pripravila niekoľko menších publikácii. Teraz vám predstavujeme jednu z nich. Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a […]

Spôsobilosť na právne úkony – príručka

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom nadácia SOCIA pripravila praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady […]

Potrebujem pomoc

Posted by on Okt 30, 2015 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Nadácia SOCIA aktualizovala a doplnila brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015. Brožúra: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra je v menšom náklade vydaná v tlačnej verzii, ale je […]

Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Posted by on Mar 28, 2014 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu autorov M. Cangár – L. Cangárová – D. Nincová – Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku. Publikácia bola vydaná v rámci projektu “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad” za finančnej podpory Nórsko-slovenskej […]

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Dokumenty Európskej expertnej skupiny v slovenčine

Posted by on Okt 21, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, PUBLIKÁCIE | No Comments

V piatok 18. 10. 2013 zverejnila Európska expertná skupina pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť slovenskú verziu dokumentov: Spoločné európske usmernenia pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť Manuál o využívaní európskych fondov pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť   Dokumenty nájdete na stránke tu:

Písomná správa pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva

Posted by on Aug 1, 2013 in PUBLIKÁCIE | No Comments

Písomná správa Národnej rady občanov so  zdravotným postihnutím v SR (NROZP), Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMPvSR), ODOS, Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (SDS), Mental Disability Advocacy Center (MDAC), Platformy za komunitné služby z Domova domov a nadácie SOCIA pre pracovnú skupinu univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva, ktorá pripravuje podklady pre 18. […]

Odvaha na nové sociálne služby

Odvaha na nové sociálne služby

Posted by on Jún 13, 2013 in PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

 Koncom júna 2013 vydal INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz publikáciu Odvaha na nové služby. Autormi sú Soňa Holúbková, Radovan Ďurana prispel dvomi kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu Monitoring štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti, v ktorej je analyzovaná ekonomická hodnota minutých zdrojov v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti. Odvaha na nové sociálne služby […]