Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Posted by on Nov 4, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená! Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný […]

Otvorený list županovi BBSK

Vážený pán predseda Ing. Mgr. Márian Kotleba Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestia SNP 23 Banská Bystrica V Bratislave, 30. októbra 2014     Vážený pán župan, počas tohto roka sa opakovane zaoberáte požiadavkou podpísať dokumenty, ktoré otvoria dvere realizácii dvoch projektov deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slatinke pri Lučenci a v Ladomerskej Vieske. Patríme k tej skupine aktivistov, ktorí program deinštitucionalizácie […]

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Posted by on Okt 14, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Dom Svitania, n.o. v Jakubove otvorí brány všetkým návštevníkom dňa 22.10.2014 od 9:00 do 17:00 hod.   

Petícia na podporu projektu DSS Slatinka

Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“ má zaručiť klientom domova napĺňanie ich základných ľudských práv a práv definovaných v Dohovore o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Stane sa tak poskytovaním sociálnych služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec, kde bude pre nich zabezpečený prístup […]

EK zhromažďuje info o najlepších spôsoboch ochrany detí pred násilím

Posted by on Apr 16, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Tlačová správa Brusel 10. apríla 2014 Práva dieťaťa: Komisia zhromažďuje informácie o najlepších spôsoboch ochrany tých najzraniteľnejších pred násilím Ktoré sú najúčinnejšie opatrenia na boj proti násiliu voči deťom? Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelia vnútroštátne systémy ochrany detí? Ako môže EÚ podporiť vnútroštátne systémy ochrany detí? S cieľom zodpovedať tieto otázky dnes Európska komisia začala […]

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

V posledných dňoch sme zachytili informáciu, že poslanci bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodporili vznik nových tried materskej školy. Čítajte prosím správu TASR: Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) vyjadril nad rozhodnutím zastupiteľstva počudovanie. Myšlienka vytvoriť dve nové triedy materskej školy v budove Slovenského Červeného kríža (SČK) na Miletičovej ulici zatiaľ nemá dostatočnú podporu miestnych poslancov v […]

Stanovisko EDF k 19. článku Dohovoru

Stanovisko EDF k 19. článku Dohovoru

Posted by on Feb 19, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Vďaka Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR si môžete prečítať materiál, ktorý pripravuje Európske fórum zdravotného postihnutia: Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti – právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím. Ide o stanovisko EDF k článku 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Stanovisko EDF k 19. článku Európske fórum zdravotného postihnutia […]

Otvorený list predstaviteľom Žilinského samosprávneho kraja

Posted by on Feb 13, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

Jurajovi Blanárovi, predsedovi ŽSK Martinovi Barčíkovi, predsedovi sociálnej komisie Marte Paukovej, riaditeľke odboru sociálnych vecí   V Bratislave, 11. februára 2014   Vážení predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, Uvítali sme vašu deklarovanú „otvorenosť a ochotu viesť zdravý dialóg pri riešení otázok deinštitucionalizácie sociálnych služieb“ ako o tom hovorí tlačová správa z odbornej konferencie na tému Sociálne služby v Slovenskej republike – podpora […]

Nová výzva v Čechách – 5 minut po 12.

Posted by on Dec 11, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

10. decembra 2013 v Prahe Inicitiva za svět bez ústavů vydala výzvu 5 minut po 12. Nie náhodou si vybrali Medzinárodný deň ľudských práv. Pod výzvou sú podpísaní ľudia, ktorí posledné roky v Čechách transformáciu služieb presadzovali, podporovali a realizovali.   Čas vymanit se z pasti ústavní péče 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských […]

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020

Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020

Posted by on Dec 11, 2013 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Chceme upozorniť na možnosť, ešte stále pripomienkovať 2. verziu Operačného programu ľudské zdroje. Táto verzia bola zverejnená 30. septembra a zaslaná EK na pripomienkovanie. Podľa slov zástupcov ESF, ktoré odzneli na konferencii 2.12, ešte stále je možnosť tento dokument pripomienkovať. Poslednú verziu aj kontaktnú adresu nájdete tu. Zverejňujeme pripomienky, ktoré tento týždeň zaslala ESF Helena […]

Správa ENIL o použití investičných EUfondov pre ľudí so zdravotným postihnutím

Posted by on Dec 11, 2013 in DÔLEŽITÉ | No Comments

ENIL – European Network on Independent Living vypracovala spolu s partnermi vo viacerých nových členských krajinách správu o čerpaní EÚ fondov. Za Slovensko na správe participovala nadácia SOCIA a analýzu vyčerpaných prostriedkov urobil INESS. Hlavnou úlohou správy je navrhnúť priority a vyhnúť sa chybám v novom programovom období tak, aby investičné peniaze zo štrukturálnych fondov […]

Pridajte sa k nám

Posted by on Jún 13, 2013 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov je otvorená ľuďom z rôznych oblastí a profesií (prijímatelia služieb, ich rodiny a blízki, sociálni pracovníci, zriaďovatelia a poskytovatelia služieb, občianski aktivisti, právnici, ekonómovia, atď.), pretože pre pozitívny a trvalý výsledok to považujeme za dôležité a nevyhnutné. Spolupracovať s Platformou môžete v rozsahu, ktorý je pre vás […]