Materiály z konferencie EASPD

Posted by on Jún 27, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia SocioFóra a 8. fórum EASPD – európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Tématicky bola konferencia rozdelená do troch blokov 1. Inkluzívny trh práce z pohľadu ľudí so zdravotním postihnutím 2. Komunitné služby – príklady dobrej praxe 3. Financovanie sociálnych služieb – […]

Slovenskóóóó

Posted by on Jún 9, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Alen trochu počúvate rozhlas a sledujete TV, určite vám neušlo, že od piatku 10.6. začínajú majstrovstvá Európy vo futbale. Fandiť chcú a môžu všetci Slovenskooo ideme do toho.

Pozvánka na konferenciu EASPD

Posted by on Máj 24, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžetu priamo na tomto linku:

Odporúčania OSN pre Slovensko

Posted by on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR zverejnili 23. apríla 2016.  Odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím a sú výsledkom konštruktívneho dialógu Výboru a slovenskej vládnej delegácie, ale aj niekoľkoročnej práce tímu NROZP a ďalších mimovládnych organizácii. Sme radi, že malou kvapkou sme mohli […]

Centrá včasnej intervencie medzi 8 najlepšími v ZERO Project

Posted by on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.

Výbor OSN a vypočutie Slovenska

Posted by on Apr 11, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Prinášame správu medzinárodnej organizácie Mental Disability Advocacy Centre o rokovani Výboru OSN so Slovenskom. Informáciu o zasadnutí priniesla aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím spolu aj ďalšími dokumentmi, ktoré nájdete tu.   Dodržiavanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku sa v dňoch 4. až 5. apríla 2016 dostalo na rokovanie expertov OSN. Slovenské a […]

Náš príbeh – krátky film o DI

Posted by on Dec 22, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Občianske združenie TENENET v rámci svojho projektu Náš príbeh chcelo predstaviť individuálne životné príbehy 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS Slatinka, Lučenec. Krátkym filmovým spracovaním formou 3 mini-dokumentárnych filmov a ich medializáciou vo verejno-právnej televízii (dúfame v záujem aj komerčných TV) chceme ukázať verejnosti a aj samotným 3 ZSS z […]

Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Ela sa môže vzdelávať v bežnej škole

Súd rozhodol – Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd […]

Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.

Tieňová správa o napĺňaní Dohovoru

Posted by on Mar 18, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Európske fórum pre zdravotné postihnutie zverenilo tieňovú správu, ako sa Európskej únii darí napĺňať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Slovensko na správe participovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. Celú správu nájdete tu.

Pozvanie na workshop – Komunitné sociálne služby

Posted by on Nov 21, 2014 in DÔLEŽITÉ | No Comments

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov a Open Society Foundation – Mental Health Initiative pripravili workshop pre mladých sociálnych pracovníkov KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY,  25.novembra 2014, 8:30 – 15:30, Katedra sociálnej práce PF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š 52 Workshop bude rozdelený do dvoch blokov. V prvom sa budeme venovať […]