Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.

List ministrovi o pripravovanom stavebnom zákone

Posted by on Apr 25, 2015 in AKTUALITY | No Comments

CEDA – výskumné a školiace pracovisko bezbariérového navrhovania FA STU 21. apríla 2015 adresovalo list ministrovi Jánovi Počiatkovi, ktorý sa týka zosúladenia znenia zákona s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. List bol zaslaný aj ministrovi Richterovi. K listu priadlo súhlasné stanovisko viacero organizácii, ktoré zastupujú nielen ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj seniorov […]

Rola neziskového sektora v poskytovaní sociálnych služieb

Posted by on Mar 20, 2015 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Začiatkom marca sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia Rola neverejného sektora v poskytovaní sociálnych služieb verejného záujmu. Organizátorom konferencie bol Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s poľským ministerstvom práce a sociálnych vecí. Za Slovensko organizátori oslovili SocioFórum ako zastrešujúcu platformu neverejných poskytovateľov a zastupovať ich tam bola Eňa Kopcová, z občianskeho združenia TENENET. […]

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

Posted by on Mar 18, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

  Tlačová správa Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. 21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day 21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) […]

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

Posted by on Feb 14, 2015 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Prídi a uvidíš príbehy – Pozvánka
Jednoduché šťastie

Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Posted by on Nov 4, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená! Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný […]

Otvorený list županovi BBSK

Vážený pán predseda Ing. Mgr. Márian Kotleba Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestia SNP 23 Banská Bystrica V Bratislave, 30. októbra 2014     Vážený pán župan, počas tohto roka sa opakovane zaoberáte požiadavkou podpísať dokumenty, ktoré otvoria dvere realizácii dvoch projektov deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slatinke pri Lučenci a v Ladomerskej Vieske. Patríme k tej skupine aktivistov, ktorí program deinštitucionalizácie […]

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Posted by on Okt 16, 2014 in AKTUALITY, PODPOROVANÉ BÝVANIE, UDALOSTI | No Comments

V dňoch 8.-11.10.2014 sa konala v Nórsku v Oslo medzinárodná výročná konferencia EASPD – Európskej asociácie poskytovateľov podporných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením s názvom „Domov pre všetkých“. Vďaka Nadácii SOCIA  a Nezávislej platformy SocioForum, ktoré je členom EASPD, sme sa na nej mohli zúčastniť. Radi by sme Vám pretlmočili najdôležitejšie informácie. Na konferenciu sme išli s presvedčením, že sa bude […]

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Posted by on Okt 14, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Dom Svitania, n.o. v Jakubove otvorí brány všetkým návštevníkom dňa 22.10.2014 od 9:00 do 17:00 hod.   

Petícia na podporu projektu DSS Slatinka

Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“ má zaručiť klientom domova napĺňanie ich základných ľudských práv a práv definovaných v Dohovore o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Stane sa tak poskytovaním sociálnych služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec, kde bude pre nich zabezpečený prístup […]