Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Posted by on Dec 21, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, […]

Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Posted by on Jún 22, 2016 in AKTUALITY, PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE | No Comments

  Občianske združenie TENENET realizovalo posledné dva roky projekt s názvom Chudoba a zamestnanie. Poslaním tohto projektu bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a […]

Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Posted by on Jún 2, 2016 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu skrášliť Sad Janka Kráľa! 12. jún – Deň krivých zrkadiel – je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ pootvárame dvere do sveta týchto ľudí, spoznávame ich talent, schopnosti, názory… A každý kto chce, sa môže započúvať. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné […]

V TSK hľadajú cesty do komunity

Posted by on Apr 26, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS […]

Plán účasti a skúsenosti

Posted by on Feb 5, 2016 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE | No Comments

Koncom roka 2015 nadácia SOCIA so spolupracovníkmi pripravila niekoľko menších publikácii. Teraz vám predstavujeme jednu z nich. Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a […]

Prieskum k napĺňaniu Európskej stratégie o ZP

Prieskum k napĺňaniu Európskej stratégie o ZP

Posted by on Jan 20, 2016 in AKTUALITY | No Comments

Európska Komisia otvorila verejný prieskum k nápĺňaniu  zámerov Európskej stratégie o zdravotnom postihnutí (2010-2020). Do 16. marca môže každý, fyzická osoba, zastupca organizácie, štátna správa, verejná správa, vyplniť online formuláar, alebo ho zaslať vyplnený vo worde. Viac informácií nájdete tu.

Sociálne podnikanie v Čechách

Sociálne podnikanie v Čechách

Posted by on Jan 14, 2016 in AKTUALITY, PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE | No Comments

V čechách pôsobí nezisková organizácia P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., ktorá presadzuje a podporuje sociálne podnikanie u našich susedov. Administrujú zaujímvaý web www.ceske-socialni-podnikani.cz, ktorý je najväčším zdrojom informácií o sociálnom podnikaní v Čechách. Jeho pozriete určite bude inšipráciou aj pre nás na Slovensku.  

Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Ela sa môže vzdelávať v bežnej škole

Súd rozhodol – Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd […]

Spôsobilosť na právne úkony – príručka

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom nadácia SOCIA pripravila praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady […]

Potrebujem pomoc

Posted by on Okt 30, 2015 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Nadácia SOCIA aktualizovala a doplnila brožúru: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra ponúka niekoľko dobrých rád pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím ako postupovať podľa zákona (prevažne o sociálnych službách). Údaje v brožúre sú aktualizované k októbru 2015. Brožúra: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? Brožúra je v menšom náklade vydaná v tlačnej verzii, ale je […]

Správa ombudsmanky o bezbariérovosti úradov

Posted by on Sep 17, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2015 bol aj prieskum bezbariérového prístupu do budov orgánov verejnej správy a pohyb ľudí so zdravotným postihnutím v nich. Tento rok sa zamerali konkrétne na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem zabezpečenia bezbariérového prístupu pre telesne postihnutých občanov zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv zisťovali ako ústretové sú úrady […]