OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

OZ Návrat sa chcel zapojiť do Národného projektu Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ale …

Chceli sme, ale… Národný projekt Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa zdal byť šancou na to, aby sa veci v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti posunuli trocha dopredu. Tešili sme sa, keď sa začiatkom júla objavila výzva na zákazku „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“. To je presne to, čo potrebujeme […]