Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Ela sa môže vzdelávať v bežnej škole

Súd rozhodol – Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvý krát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd […]

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

V posledných dňoch sme zachytili informáciu, že poslanci bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodporili vznik nových tried materskej školy. Čítajte prosím správu TASR: Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) vyjadril nad rozhodnutím zastupiteľstva počudovanie. Myšlienka vytvoriť dve nové triedy materskej školy v budove Slovenského Červeného kríža (SČK) na Miletičovej ulici zatiaľ nemá dostatočnú podporu miestnych poslancov v […]

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Deti s postihnutím neberú do škôlok

Chceli by sme upozorniť na článok Lenky Juríčekovej zo SME. Upozorňuje v ňom na problém integrácie detí so zdravotným postihnutím do preškolských zariadení. http://www.sme.sk/c/6963249/deti-s-postihnutim-neberu-do-skolok-aj-ked-im-to-pomaha-urady-radia-izolaciu.html  

Bojíme sa inklúzívneho vzdelávania?

Bojíme sa inklúzívneho vzdelávania?

Posted by on Sep 26, 2013 in AKTUALITY, INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE | No Comments

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku adresoval 12.septembra list štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ, v ktorom vyjadruje obavy z “rýchlej”inklúzie detí z rómskeho prostredia. Prečítajte si článok, kde sa k tejto problematike vyjadrili aj iní odborníci. Školskí odborári tlačia proti zmiešavaniu detí s diagnózou ľahkého postihu Zo špeciálnych škôl niet cesty späť, deti prichádzajú o […]