Návrhy na prípravu RIUS pre samosprávne kraje

Posted by on Mar 25, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Na náš otvorený list žilinskému samosprávnemu kraju sme dostali ako odpoveď pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 11. marca. Keďže sme v liste priamo ponúkli pomoc pri príprave regionálnych integrovaných územných stratégií, pripravili sme materiál, ktorý by mohol poslúžiť aj iným samosprávnym krajom. Dávame ho k dispozícii všetkým. Návrhy na prípravu RIUS Čo je RIUS? […]

Pozvánka: Komunitné služby – inšpirácie a inovácie

Pozvánka: Komunitné služby – inšpirácie a inovácie

Posted by on Mar 19, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravuje odborný seminár a workshop Komunitné sociálne služby – inšpirácie a inovácie, ktorý sa uskutoční dňa 26. marca 2014 (streda) o 12.00 hod v RPSP, Františkánska 2, Bratislava a dňa 28. marca 2014 o 10.00 v 3pé centrum, ul. Sokolská č. 12, Lučenec. Odborný seminár bude spojený s prezentáciou knihy Else a Ema […]

Pozvánka na konferenciu o podporovanom zamestnávaní

Pozvánka na konferenciu o podporovanom zamestnávaní

Nezisková organizácia EPIC a Slovenská únia podporovaného zamestnávania si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu 15 rokov podporovaného zamestnávania na Slovensku: Čo ďalej?  spojenú s výročným zasadnutím Valnej hromady Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava Dátum: 3. – 4. marca 2014   Svoju účasť prosím potvrďte emailom nasledovne: v prípade účasti na výročnom zasadnutí […]

Pozvánka na seminár v Prahe

Posted by on Feb 24, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Zachytili sme konanie zaujímavého workshopu v Prahe – Premena inštitucionálnej starostlivosti na podporu v běžnej komunite. Organizátorom je spoločnosť QUIP a workshop povedie Julie Lunt – nezávislá konzultantka pre vzdelávánie a rozvoj ve Veľkej Británii. Seminár sa uskutoční 3. – 4. apríla v Prahe. Viac informácií nájdete na stránkach QUIP

Otvorený list predstaviteľom Žilinského samosprávneho kraja

Posted by on Feb 13, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

Jurajovi Blanárovi, predsedovi ŽSK Martinovi Barčíkovi, predsedovi sociálnej komisie Marte Paukovej, riaditeľke odboru sociálnych vecí   V Bratislave, 11. februára 2014   Vážení predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, Uvítali sme vašu deklarovanú „otvorenosť a ochotu viesť zdravý dialóg pri riešení otázok deinštitucionalizácie sociálnych služieb“ ako o tom hovorí tlačová správa z odbornej konferencie na tému Sociálne služby v Slovenskej republike – podpora […]

Konferencia SocioFóra

Konferencia SocioFóra

Posted by on Jan 24, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu SocioFóra 4.-5 februára 2014 v Banskej Bystrici. Hlavné témy konferencie a workshopov: 1. Sociálne služby Ekonomika je len jedna. Neprospievajú jej:  nevyvážené rozdelenie kompetencií, rozdielne právne formy organizácie a s tým súvisiace rozdielne pravidlá financovania, rozdielne postupy hodnotenia 2. Podporované zamestnávanie Príprava stratégie zamestnanosti s osobitným zreteľom na potreby osôb so zdravotným postihnutím, […]

Nová výzva v Čechách – 5 minut po 12.

Posted by on Dec 11, 2013 in DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI | No Comments

10. decembra 2013 v Prahe Inicitiva za svět bez ústavů vydala výzvu 5 minut po 12. Nie náhodou si vybrali Medzinárodný deň ľudských práv. Pod výzvou sú podpísaní ľudia, ktorí posledné roky v Čechách transformáciu služieb presadzovali, podporovali a realizovali.   Čas vymanit se z pasti ústavní péče 75 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských […]

Samospráva a Slovensko bez bariér 2010-2013 – výsledky súťaže

Posted by on Dec 11, 2013 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Dňa 3.12.2013 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím uskutočnil benefičný galavečer spojený s vyhlásením výsledkov VII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2010 – 2013“. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR získalo ocenenie v kategórii „Špeciálne ceny“ a „Umelecké projekty“ za projekt Deň krivých zrkadiel v hlavnom meste […]

Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie

Posted by on Nov 25, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR pozýva na odborný seminár: Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie Termín: 28. november 2013 Miesto konania:  Hotel SÚZA, Drotárska cesta 46, Bratislava Seminár Ľudské práva a zodpovednosť za vlastné konanie je súčasťou projektu Dôstojný život – právo, nie privilégium. Cieľom tohto projektu je zvýšenie zapojenia mimovládnych […]

Ako byť plnohodnotným občanom – zaujímavý seminár v Bruseli

Ako byť plnohodnotným občanom – zaujímavý seminár v Bruseli

Posted by on Nov 8, 2013 in SVOJPRÁVNOSŤ, UDALOSTI | No Comments

5. decembra sa v Bruseli uskutoční seminár o Klientom riadenej podpore – Self-directed support. Jedná sa o systém financovania podporných služieb pre osoby so znevýhodním, aby mohli naplno dosiahnuť svoje občianske práva. Organizátormi seminára sú EASPD a Service Fundation for People with an Intellectual Disability. Viac informácii nájdete na stránke EASPD tu: Prihlásiť sa môžete […]

10 krátkych filmov o ľuďoch so ZP v chránených dielňach

10 krátkych filmov o ľuďoch so ZP v chránených dielňach

Posted by on Nov 4, 2013 in PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE, UDALOSTI | No Comments

15. novembra 2013 o 17.00 v DanceArena v Senci sa uskutoční záverečné benefičné stretnutie sociálneho projektu Tenenet o.z., ktorý vznikol na podnet činnosti chránenej dielne WELLNE. V projekte sa snažili s pomocou študentov sociálnych vied sfilmovať krátke videá o 10 mladých zdravotne postihnutých ľuďoch zamestnaných v chránených dielňach a predostrieť verejnosti význam zamestnania pri zdravotnom postihnutí.  

Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí je jedna z aktivít, ktorá má pomocť zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí sa usktutoční 7. novembra 2013 popoludní od 15.00 – 18.00, na Hanulovej ulici č.3 v Bratislave. Ak sa […]