Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Posted by on Dec 21, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, […]

Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Rola neziskového sektora v poskytovaní sociálnych služieb

Posted by on Mar 20, 2015 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Začiatkom marca sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia Rola neverejného sektora v poskytovaní sociálnych služieb verejného záujmu. Organizátorom konferencie bol Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s poľským ministerstvom práce a sociálnych vecí. Za Slovensko organizátori oslovili SocioFórum ako zastrešujúcu platformu neverejných poskytovateľov a zastupovať ich tam bola Eňa Kopcová, z občianskeho združenia TENENET. […]

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

Posted by on Feb 14, 2015 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Prídi a uvidíš príbehy – Pozvánka
Jednoduché šťastie

Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Posted by on Okt 16, 2014 in AKTUALITY, PODPOROVANÉ BÝVANIE, UDALOSTI | No Comments

V dňoch 8.-11.10.2014 sa konala v Nórsku v Oslo medzinárodná výročná konferencia EASPD – Európskej asociácie poskytovateľov podporných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením s názvom „Domov pre všetkých“. Vďaka Nadácii SOCIA  a Nezávislej platformy SocioForum, ktoré je členom EASPD, sme sa na nej mohli zúčastniť. Radi by sme Vám pretlmočili najdôležitejšie informácie. Na konferenciu sme išli s presvedčením, že sa bude […]

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Dom Svitania v Jakubove otvorí svoje brány

Posted by on Okt 14, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Dom Svitania, n.o. v Jakubove otvorí brány všetkým návštevníkom dňa 22.10.2014 od 9:00 do 17:00 hod.   

Radničkine trhy 2014

Aj tento rok OZ Inklúzia otvorilo 19. septembra v Bratislave Radničkine trhy, už siedmy rok. Rozhovor o hlavnom cieli Radničkiných trhov nájdete tu: Radničkine trhy sa budú konať aj v Banskej Bystrici 3. októbra. Prídite sa pozrieť a podporiť chránené dielne a predajcov.    

6. FÓRUM EASPD

6. FÓRUM EASPD

Posted by on Jún 19, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Srdečne Vás pozývame na 6. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím , ktoré organizuje EASPD (Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ) a SocioFórum (platforma neziskových organizácii pôsobiacich v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti) v spolupráci s nadáciou SOCIA a Kanceláriou WHO na Slovensku. Fórum, ktorého hlavnou témou je „Posilňovanie komunitných služieb – jedna […]

Pozvánka na seminár o metóde “Plánovanie zamerané na človeka”

Pozvánka na seminár o metóde “Plánovanie zamerané na človeka”

Posted by on Apr 1, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  vás pozýva na informačný seminár o metóde „Plánovanie zamerané na človeka“ s lektorkou z Veľkej Británie Julie Lunt. Stretnutie sa uskutoční 9. 4. 2014  od 9:00 do 15:00 v seminárnych priestoroch na Cukrovej 4 v Bratislave, v budove Cirkvi bratskej. Cieľom seminára je priblížiť, čo sa naučili pre svoju prax vybraní pracovníci, ktorí absovovali […]

Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Posted by on Mar 28, 2014 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu autorov M. Cangár – L. Cangárová – D. Nincová – Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku. Publikácia bola vydaná v rámci projektu “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad” za finančnej podpory Nórsko-slovenskej […]