Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Posted by on Dec 21, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, […]

V TSK hľadajú cesty do komunity

Posted by on Apr 26, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS […]

Spôsobilosť na právne úkony – príručka

V spolupráci s právnikmi Marošom Matiaškom, Vladimírom Volčkom a Ivanom Humeníkom nadácia SOCIA pripravila praktickú publikáciu Spôsobilosť na právne úkony. Cesta k samostatnosti a nezávislosti V tejto príručke, ktorá je určená najmä sociálnym pracovníkom a podporovateľom ľudí, ktorí sú pozbavení alebo obmedzení svojej právnej spôsobilosti, nájdete vysvetlenia pojmom, presný popis postupu, ale aj praktické rady […]

Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

JEDNODUCHÉ ŠŤASTIE v Bratislave

Posted by on Feb 14, 2015 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Jednoduché šťastie

Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Otvorený list županovi BBSK

Vážený pán predseda Ing. Mgr. Márian Kotleba Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestia SNP 23 Banská Bystrica V Bratislave, 30. októbra 2014     Vážený pán župan, počas tohto roka sa opakovane zaoberáte požiadavkou podpísať dokumenty, ktoré otvoria dvere realizácii dvoch projektov deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Slatinke pri Lučenci a v Ladomerskej Vieske. Patríme k tej skupine aktivistov, ktorí program deinštitucionalizácie […]

Petícia na podporu projektu DSS Slatinka

Projekt „Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v DSS Slatinka, Lučenec“ má zaručiť klientom domova napĺňanie ich základných ľudských práv a práv definovaných v Dohovore o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Stane sa tak poskytovaním sociálnych služieb v dôstojných podmienkach v komunite mesta Lučenec, kde bude pre nich zabezpečený prístup […]

Radničkine trhy dorazia do Banskej Bystrice

Radničkine trhy dorazia do Banskej Bystrice

 Už  tento PIATOK 3.10. 2014 na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnia predajno-prezentačné trhy chránených dielní a zariadení sociálnych služieb- medzi inými sa zúčastnia tiež DSS Zátišie, DSS Osadné, DSS Ladomerská Vieska, DSS Slatinka a DSS Adamovské Kochanovce. V diskusii za okrúhlym stolom so zaujímavými hosťami sa bude hovoriť o téme zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím […]

Deinštitucionalizácia v Chorvátsku

Organizácia Open Society Foundation – Mental Health Initiative dlhodobo podporuje aktivity v krajinách strednej a východnej Európy  zamerané na inklúziu osôb so zdravotným postihnutím. V Záhrebe už 17 rokov podporujú Association for Promoting Inclusion http://inkluzija.hr/eng/about-api/. Táto organizácia sa hlavne venuje podporovanému bývaniu a práci so sebaobhajcami. V posledných 2 rokoch svoje skúsenosti s novými komunitnými službami poskytuje […]

Návrhy na prípravu RIUS pre samosprávne kraje

Posted by on Mar 25, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Na náš otvorený list žilinskému samosprávnemu kraju sme dostali ako odpoveď pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 11. marca. Keďže sme v liste priamo ponúkli pomoc pri príprave regionálnych integrovaných územných stratégií, pripravili sme materiál, ktorý by mohol poslúžiť aj iným samosprávnym krajom. Dávame ho k dispozícii všetkým. Návrhy na prípravu RIUS Čo je RIUS? […]

Pozvánka na seminár v Prahe

Posted by on Feb 24, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Zachytili sme konanie zaujímavého workshopu v Prahe – Premena inštitucionálnej starostlivosti na podporu v běžnej komunite. Organizátorom je spoločnosť QUIP a workshop povedie Julie Lunt – nezávislá konzultantka pre vzdelávánie a rozvoj ve Veľkej Británii. Seminár sa uskutoční 3. – 4. apríla v Prahe. Viac informácií nájdete na stránkach QUIP