Platforma rodičov detí so ŤZP

Podporujeme Platformu rodičov detí so ŤZP, ktorá pripravila dokument o potrebách a riešeniach pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. Jedným z cieľov Platformy rodičov je zabezpečiť uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a rovnaké neodňateľné ľudské práva a slobody v záujme ich plnohodnotného a harmonického rozvoja. Dokument “Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP” poukazuje […]

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Správa z konferencie “HOME FOR ALL”

Posted by on Okt 16, 2014 in AKTUALITY, PODPOROVANÉ BÝVANIE, UDALOSTI | No Comments

V dňoch 8.-11.10.2014 sa konala v Nórsku v Oslo medzinárodná výročná konferencia EASPD – Európskej asociácie poskytovateľov podporných služieb pre osoby so zdravotným znevýhodnením s názvom „Domov pre všetkých“. Vďaka Nadácii SOCIA  a Nezávislej platformy SocioForum, ktoré je členom EASPD, sme sa na nej mohli zúčastniť. Radi by sme Vám pretlmočili najdôležitejšie informácie. Na konferenciu sme išli s presvedčením, že sa bude […]

Z periférií do centra diania

Posted by on Okt 6, 2014 in PODPOROVANÉ BÝVANIE, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Britský denník The Telegrahp prišiel s článkom, v ktorom bývalý minister zdravotníctva Paul Burstow kritizuje doterajší spôsob starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne znevýhodnených. Podľa jeho slov štát umelo vytvára pomyselné „ostrovy nešťastia“- rezidenčné domovy, v ktorých sú ľudia vylúčení z bežného diania v komunite. „V starom modely sú domovy sociálnych služieb inštitúcie, kde sa veci robia skôr vám a nie pre vás.“ Preto […]

Deinštitucionalizácia v Chorvátsku

Organizácia Open Society Foundation – Mental Health Initiative dlhodobo podporuje aktivity v krajinách strednej a východnej Európy  zamerané na inklúziu osôb so zdravotným postihnutím. V Záhrebe už 17 rokov podporujú Association for Promoting Inclusion http://inkluzija.hr/eng/about-api/. Táto organizácia sa hlavne venuje podporovanému bývaniu a práci so sebaobhajcami. V posledných 2 rokoch svoje skúsenosti s novými komunitnými službami poskytuje […]

Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

Deň otvorených dverí v podporovanom bývaní

ZPMP v SR poskytuje sociálne služby v Zariadení podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí je jedna z aktivít, ktorá má pomocť zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí s mentálnym postihnutím. Deň otvorených dverí sa usktutoční 7. novembra 2013 popoludní od 15.00 – 18.00, na Hanulovej ulici č.3 v Bratislave. Ak sa […]