Bojíme sa inklúzívneho vzdelávania?

Posted by on Sep 26, 2013 in AKTUALITY, INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE | No Comments

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku adresoval 12.septembra list štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ, v ktorom vyjadruje obavy z “rýchlej”inklúzie detí z rómskeho prostredia. Prečítajte si článok, kde sa k tejto problematike vyjadrili aj iní odborníci.

Školskí odborári tlačia proti zmiešavaniu detí s diagnózou ľahkého postihu

Zo špeciálnych škôl niet cesty späť, deti prichádzajú o šancu lepšie žiť