Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku

Posted on Dec 21, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

19. decembra 2016 sa v Bratislave uskutočnil Okrúhly stôl o progrese/regrese implementácie deinštitucionalizácie na Slovensku. Snahou účastníkov bolo na jednej strane pomenovať súčasný stav, kde sa náchadzame, ale aj hľadať cesty a spôsoby ako sa pohnúť ďalej. Času totiž nie je nazvyš. Ani v čerpaní štrukturálnych fondov, ale najmä ho už nemajú ľudia so zdravotným postihnutím, […]

Materiály z konferencie EASPD

Posted on Jún 27, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

V dňoch 14.-15. júna 2016 sa v Bratislave uskutočnila konferencia SocioFóra a 8. fórum EASPD – európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Tématicky bola konferencia rozdelená do troch blokov 1. Inkluzívny trh práce z pohľadu ľudí so zdravotním postihnutím 2. Komunitné služby – príklady dobrej praxe 3. Financovanie sociálnych služieb – […]

Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Zamestnávanie mladých ľudí so ZP

Posted on Jún 22, 2016 in AKTUALITY, PODPOROVANĚ ZAMESTNÁVANIE | No Comments

  Občianske združenie TENENET realizovalo posledné dva roky projekt s názvom Chudoba a zamestnanie. Poslaním tohto projektu bolo hľadanie inovatívnych prístupov k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, so zdravotným postihnutím, ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v súlade s ich potrebami a očakávaniami v kontexte reálnych možností trhu práce prostredníctvom využívania participatívnych prístupov a […]

Slovenskóóóó

Posted on Jún 9, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Alen trochu počúvate rozhlas a sledujete TV, určite vám neušlo, že od piatku 10.6. začínajú majstrovstvá Európy vo futbale. Fandiť chcú a môžu všetci Slovenskooo ideme do toho.

Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Deň krivých zrkadiel, 12.6. 2016

Posted on Jún 2, 2016 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu skrášliť Sad Janka Kráľa! 12. jún – Deň krivých zrkadiel – je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ pootvárame dvere do sveta týchto ľudí, spoznávame ich talent, schopnosti, názory… A každý kto chce, sa môže započúvať. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné […]

Pozvánka na konferenciu EASPD

Posted on Máj 24, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Pozývame vás na výročnú konferenciu SocioFóra a 8. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím EASPD Pozvánka v .pdf Prihlásiť sa môžetu priamo na tomto linku:

Odporúčania OSN pre Slovensko

Posted on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR zverejnili 23. apríla 2016.  Odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím a sú výsledkom konštruktívneho dialógu Výboru a slovenskej vládnej delegácie, ale aj niekoľkoročnej práce tímu NROZP a ďalších mimovládnych organizácii. Sme radi, že malou kvapkou sme mohli […]

Centrá včasnej intervencie medzi 8 najlepšími v ZERO Project

Posted on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.

V TSK hľadajú cesty do komunity

Posted on Apr 26, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS […]

Výbor OSN a vypočutie Slovenska

Posted on Apr 11, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Prinášame správu medzinárodnej organizácie Mental Disability Advocacy Centre o rokovani Výboru OSN so Slovenskom. Informáciu o zasadnutí priniesla aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím spolu aj ďalšími dokumentmi, ktoré nájdete tu.   Dodržiavanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku sa v dňoch 4. až 5. apríla 2016 dostalo na rokovanie expertov OSN. Slovenské a […]

Plán účasti a skúsenosti

Posted on Feb 5, 2016 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE | No Comments

Koncom roka 2015 nadácia SOCIA so spolupracovníkmi pripravila niekoľko menších publikácii. Teraz vám predstavujeme jednu z nich. Plán účasti a skúsenosti je jeden z nástrojov individuálneho plánovania, ktorý zabezpečuje a rozvíja kvalitu a zmysel života pre dospelých ľudí s kombinovaným alebo ťažkým postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb. Za vznikom stoja nórski odborníci Knut Slåtta a […]

Prieskum k napĺňaniu Európskej stratégie o ZP

Prieskum k napĺňaniu Európskej stratégie o ZP

Posted on Jan 20, 2016 in AKTUALITY | No Comments

Európska Komisia otvorila verejný prieskum k nápĺňaniu  zámerov Európskej stratégie o zdravotnom postihnutí (2010-2020). Do 16. marca môže každý, fyzická osoba, zastupca organizácie, štátna správa, verejná správa, vyplniť online formuláar, alebo ho zaslať vyplnený vo worde. Viac informácií nájdete tu.