6. FÓRUM EASPD

Posted by on Jún 19, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Srdečne Vás pozývame na 6. Fórum poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím , ktoré organizuje EASPD (Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím ) a SocioFórum (platforma neziskových organizácii pôsobiacich v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti) v spolupráci s nadáciou SOCIA a Kanceláriou WHO na Slovensku.

Fórum, ktorého hlavnou témou je „Posilňovanie komunitných služieb – jedna z podmienok úspešného procesu deinštitucionalizácie“ sa uskutoční 24 . júna 2014 v Kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva v Bratislave. Podrobný program Vám posielame v prílohe. Vašu pozornosť chceme upriamiť na predstavenie príkladov dobrej praxe zo zahraničia a zo Slovenska, kde zástupcovia organizácií z Maďarska, Rakúska a Slovenska odprezentujú úspešné projekty z oblasti komunitných služieb.

V súčasnosti sa pripravujú dva dôležité dokumenty: aktualizácia Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia a Národné priority pre sociálne služby v SR.  6. Fórum poskytovateľov  môže priniesť viacero nových podnetov na základe skúseností z praxe poskytovateľov i prijímateľov služieb.

Zavŕšením fóra poskytovateľov bude stretnutie prezidenta EASPD Franza Wofmayra  a zástupcov SocioFóra s ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí SR Jánom Richterom.  Stretnutie sa uskutoční 25. júna 2014. Hlavnými témami stretnutia bude diskusia o ďalšom rozvoji sociálnych služieb na Slovensku, úlohách a mieste Slovenska v rámci Európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia a deinštitucionalizácie a o spolupráci s národnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

Program 6. fóra EASPD

Prihlásiť sa môžete na stránke  www.socioforum.sk