Odporúčania OSN pre Slovensko

Posted by on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR zverejnili 23. apríla 2016.  Odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím a sú výsledkom konštruktívneho dialógu Výboru a slovenskej vládnej delegácie, ale aj niekoľkoročnej práce tímu NROZP a ďalších mimovládnych organizácii. Sme radi, že malou kvapkou sme mohli […]

Centrá včasnej intervencie medzi 8 najlepšími v ZERO Project

Posted by on Apr 26, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.

V TSK hľadajú cesty do komunity

Posted by on Apr 26, 2016 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA | No Comments

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS […]

Výbor OSN a vypočutie Slovenska

Posted by on Apr 11, 2016 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Prinášame správu medzinárodnej organizácie Mental Disability Advocacy Centre o rokovani Výboru OSN so Slovenskom. Informáciu o zasadnutí priniesla aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím spolu aj ďalšími dokumentmi, ktoré nájdete tu.   Dodržiavanie práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku sa v dňoch 4. až 5. apríla 2016 dostalo na rokovanie expertov OSN. Slovenské a […]