Náš príbeh – krátky film o DI

Posted by on Dec 22, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Občianske združenie TENENET v rámci svojho projektu Náš príbeh chcelo predstaviť individuálne životné príbehy 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS Slatinka, Lučenec. Krátkym filmovým spracovaním formou 3 mini-dokumentárnych filmov a ich medializáciou vo verejno-právnej televízii (dúfame v záujem aj komerčných TV) chceme ukázať verejnosti a aj samotným 3 ZSS z […]