Správa ombudsmanky o bezbariérovosti úradov

Posted by on Sep 17, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Jednou z priorít verejnej ochrankyne práv na rok 2015 bol aj prieskum bezbariérového prístupu do budov orgánov verejnej správy a pohyb ľudí so zdravotným postihnutím v nich. Tento rok sa zamerali konkrétne na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem zabezpečenia bezbariérového prístupu pre telesne postihnutých občanov zamestnanci Kancelárie verejného ochrancu práv zisťovali ako ústretové sú úrady […]

Správa komisára pre ľudské práva

V lete tohto roku navštívil Slovensko komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks. V 0któbri 2015 vydal zo svojej cesty správu.