List ministrovi o pripravovanom stavebnom zákone

Posted by on Apr 25, 2015 in AKTUALITY | No Comments

CEDA – výskumné a školiace pracovisko bezbariérového navrhovania FA STU 21. apríla 2015 adresovalo list ministrovi Jánovi Počiatkovi, ktorý sa týka zosúladenia znenia zákona s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím. List bol zaslaný aj ministrovi Richterovi. K listu priadlo súhlasné stanovisko viacero organizácii, ktoré zastupujú nielen ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj seniorov […]