Rola neziskového sektora v poskytovaní sociálnych služieb

Posted by on Mar 20, 2015 in AKTUALITY, UDALOSTI | No Comments

Začiatkom marca sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia Rola neverejného sektora v poskytovaní sociálnych služieb verejného záujmu. Organizátorom konferencie bol Európsky hospodársky a sociálny výbor v spolupráci s poľským ministerstvom práce a sociálnych vecí. Za Slovensko organizátori oslovili SocioFórum ako zastrešujúcu platformu neverejných poskytovateľov a zastupovať ich tam bola Eňa Kopcová, z občianskeho združenia TENENET. […]

Tieňová správa o napĺňaní Dohovoru

Posted by on Mar 18, 2015 in DÔLEŽITÉ | No Comments

Európske fórum pre zdravotné postihnutie zverenilo tieňovú správu, ako sa Európskej únii darí napĺňať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Slovensko na správe participovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. Celú správu nájdete tu.

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day

Posted by on Mar 18, 2015 in AKTUALITY, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

  Tlačová správa Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku, SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. 21. marec – SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU / World Down Syndrome Day 21. marca 2006 bol na podnet organizácie DSI (Down Syndrome International) a EDSA (European Down Syndrome Association) […]