Včasná intervencia v živote detí so znevýhodnením je príležitosť pre lepšiu budúcnosť

Posted by on Dec 5, 2014 in VČASNÁ INTERVENCIA | No Comments

Nadácia otvorenej spoločnosti prišla s videom, ktoré jednoduchou a jasnou formou vysvetľuje význam podpory dieťaťa so znevýhodnením  v prvých troch rokoch života. V centre pozornosti sa nachádza spolu so svojou rodinou, ktorá tvorí základné a najprirodzenejšie prostredie pre učenie a napredovanie vo vývine. Z pohľadu ekonomickej efektívnosti sa investícia v ranom detstve neskôr pozitívne premieta do znížených […]

Prídi a uvidíš príbehy – Pozvánka