Pozvanie na workshop – Komunitné sociálne služby

Posted by on Nov 21, 2014 in DÔLEŽITÉ | No Comments

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Platforma ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov a Open Society Foundation – Mental Health Initiative pripravili workshop pre mladých sociálnych pracovníkov KOMUNITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY,  25.novembra 2014, 8:30 – 15:30, Katedra sociálnej práce PF UK, Šoltésovej 4, miestnosť Š 52 Workshop bude rozdelený do dvoch blokov. V prvom sa budeme venovať […]

Jednoduché šťastie

Jednoduché šťastie

„Ľudia v Slatinke žijú inak, než je zvykom. Nie sú zavretí v ústave pod kontrolou „opatrovateľov“, izolovaní od okolitého sveta, „lebo si to žiada ich hendikep“. Slobodne vychádzajú von, riešia vlastné problémy, snažia sa žiť s nami a tak ako my. Vedia sa úprimne tešiť z vecí, ktoré sú pre nás bežné, vážia si chvíle, ktoré si my ani nevšimneme. […]

Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Otvorená výzva: Granty EHP a Nórska

Posted by on Nov 4, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená! Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný […]