EK zhromažďuje info o najlepších spôsoboch ochrany detí pred násilím

Posted by on Apr 16, 2014 in AKTUALITY, DÔLEŽITÉ | No Comments

Tlačová správa Brusel 10. apríla 2014 Práva dieťaťa: Komisia zhromažďuje informácie o najlepších spôsoboch ochrany tých najzraniteľnejších pred násilím Ktoré sú najúčinnejšie opatrenia na boj proti násiliu voči deťom? Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelia vnútroštátne systémy ochrany detí? Ako môže EÚ podporiť vnútroštátne systémy ochrany detí? S cieľom zodpovedať tieto otázky dnes Európska komisia začala […]

Vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie k voľbám do Európskeho parlamentu

Posted by on Apr 11, 2014 in AKTUALITY, SVOJPRÁVNOSŤ | No Comments

“Toto vyhlásenie sme napísali pre kandidátov do Európskeho parlamentu. Chceme aby kandidáti vedeli o situácii ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Chceme aby kandidáti vedeli, čo majú zmeniť, keď sa dostanú do Európskeho parlamentu. V tomto dokumente požadujeme rovnaké práva a rovnaké príležitosti pre všetkých.” … píše Inclusion Europe vo svojom vyhlásení k voľbám […]

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

Materská škola nemôže byť v budove s denným DSS?

V posledných dňoch sme zachytili informáciu, že poslanci bratislavskej mestskej časti Ružinov nepodporili vznik nových tried materskej školy. Čítajte prosím správu TASR: Starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) vyjadril nad rozhodnutím zastupiteľstva počudovanie. Myšlienka vytvoriť dve nové triedy materskej školy v budove Slovenského Červeného kríža (SČK) na Miletičovej ulici zatiaľ nemá dostatočnú podporu miestnych poslancov v […]

Pozvánka na seminár o metóde “Plánovanie zamerané na človeka”

Pozvánka na seminár o metóde “Plánovanie zamerané na človeka”

Posted by on Apr 1, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci  vás pozýva na informačný seminár o metóde „Plánovanie zamerané na človeka“ s lektorkou z Veľkej Británie Julie Lunt. Stretnutie sa uskutoční 9. 4. 2014  od 9:00 do 15:00 v seminárnych priestoroch na Cukrovej 4 v Bratislave, v budove Cirkvi bratskej. Cieľom seminára je priblížiť, čo sa naučili pre svoju prax vybraní pracovníci, ktorí absovovali […]