Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Else a Ema (nezávislý život v komunite)

Posted by on Mar 28, 2014 in AKTUALITY, PUBLIKÁCIE, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci vydala publikáciu autorov M. Cangár – L. Cangárová – D. Nincová – Else a Ema (nezávislý život v komunite), ktorá popisuje komunitné služby v Nórsku a na Slovensku. Publikácia bola vydaná v rámci projektu “Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku – komparatívny pohľad” za finančnej podpory Nórsko-slovenskej […]

Návrhy na prípravu RIUS pre samosprávne kraje

Posted by on Mar 25, 2014 in AKTUALITY, DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, UDALOSTI | No Comments

Na náš otvorený list žilinskému samosprávnemu kraju sme dostali ako odpoveď pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 11. marca. Keďže sme v liste priamo ponúkli pomoc pri príprave regionálnych integrovaných územných stratégií, pripravili sme materiál, ktorý by mohol poslúžiť aj iným samosprávnym krajom. Dávame ho k dispozícii všetkým. Návrhy na prípravu RIUS Čo je RIUS? […]

Pozvánka: Komunitné služby – inšpirácie a inovácie

Pozvánka: Komunitné služby – inšpirácie a inovácie

Posted by on Mar 19, 2014 in AKTUALITY, UDALOSTI, ŽIVOT V KOMUNITE | No Comments

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pripravuje odborný seminár a workshop Komunitné sociálne služby – inšpirácie a inovácie, ktorý sa uskutoční dňa 26. marca 2014 (streda) o 12.00 hod v RPSP, Františkánska 2, Bratislava a dňa 28. marca 2014 o 10.00 v 3pé centrum, ul. Sokolská č. 12, Lučenec. Odborný seminár bude spojený s prezentáciou knihy Else a Ema […]